Forældreinfo

Vi tager (ud)dannelse seriøst. Og vi gør det i en helt ny og anderledes sammenhæng. Her vælger eleverne ikke, hvem de skal bruge et år sammen med ud fra en fritidsaktivitet. Her er eleverne sammen, fordi de besidder lysten til at skabe! Vi har rammerne - sammen udvikler vi indholdet.

Vores mål er at opdage, udvikle og motivere talent og læring hos eleven inden for vores forskellige kompetencer. Vores fornemmeste opgave er, at få eleverne til at forstå vigtigheden af, at man ikke kan være verdensmester til alt selv. Derfor er samarbejde en nødvendighed for at skabe succeser. Vigtigheden af at arbejde på tværs af kompetencer og dermed skabe et dynamisk fællesskab, er en unik og relevant styrke, som NNY besidder. Når man er meldt ind på NNY, er man automatisk tilmeldt Folkeskolens afgangseksamen i 9. og 10. klasse (FP9 og FP10). Det er ikke muligt at blive fritaget for dette. Vi arbejder i et dynamisk undervisningsmiljø, hvor eleverne lærer at stå på egne ben og hvor de kan lære at lære fra sig samt gå til eksamen med hovedet højt.

BEVÆGELSE

Er gennemgående og obligatorisk for alle elever på skolen.

RELATIONER

Opstår og bliver stærke igennem sport og fællesskaber.

ROBUSTHED

Sikrer at de kompetencer vi arbejder med rodfæstes i de unge.

Vi arbejder for, at eleverne får en indsigt i og kan agere indenfor iværksætteri i alle kategorier.
Det gøres blandt andet ved, at der på skolen samarbejdes med en bred palette af personer fra uddannelses-, erhvervs- og foreningslivet. Personer, der kan give eleverne en fortælling om succes, faldgruber, udvikling, værdier samt ikke mindst betydningen af at iværksætte.

 

NNY netværker med

En essentiel del af iværksætteri er netværk. Derfor har og er NNY altid ude og sprede budskabet og vi har kontakter til mange lokale, såvel som nationale og globale aktører. Vil du være med til at skabe netværk for NNY og eleverne samt være med til at støtte unge-projekter, der kan ende med at hjælpe din virksomhed? - så køb et værelse på NNY!