Optagelse på New Nordic Youth – Efterskolen for Iværksætteri kræver:

-         Udfyldelse af tilmeldingsblanket

2019/20

2020/21

2021/22

For tilmelding 2022/23 og frem - kontakt os på 5181 2590.

-         Besøg på skolen; vi holder løbende informationsmøder

Se forside af hjemmesiden for yderligere informationer herom.

-         Indbetaling af tilmeldingsgebyr

En opfølgende samtale kan være nødvendig for den endelige optagelse.

Hvis der ikke er plads, optages man på venteliste. Da det forekommer, at der er elever, som ændrer planer efter indmeldelse, er der gode chancer for endelig optagelse, selv om man midlertidigt står på venteliste.

Tilmeldingsgebyr er pt. 1.900,00 kr.

Ved framelding tilbagebetales gebyret ikke.

Prisen for ophold på skolen er pt 2.395,00 kr. pr. uge i 42 uger, før tilskud. Herfra trækkes indkomstbaseret statsstøtte. For indikation på en samlet pris beregn tilskud her:  https://www.efterskole.dk/da/Schools/Price

Der kan ved behov søges individuel elevstøtte. Udfyld ansøgningsskemaet og send det til os sammen med dokumentation for de seneste 3 måneders indkomst i husstanden.

Skolepengene forfalder i 10 rater, første gang 1. august i skoleåret. Sammen med første rate indbetales depositum pt. 1.000,00 kr. Beløbet bliver tilbagebetalt ved afslutning af skoleåret, såfremt eleven ikke skal betale for skader forvoldt på skolens inventar mv. Undersøg i den forbindelse, hvilken dækning jeres private forsikring tilbyder ved ophold på efterskole.