Køb en dør

Vil du være til med at skabe kommende iværksættere fra Danmarks første efterskole for iværksætteri?

New Nordic Youth (NNY) er Danmarks efterskole for iværksætteri. Vi tror på, at vi kan skabe ”The missing link” mellem folkeskolen og erhvervslivet. NNY arbejder med tre kompetencer der hver beskæftiger sig med en essentiel del af iværksætteri i det 21. århundrede - Mediedesign, Business og Tech. Som bindeled mellem de tre kompetencer har vi bevægelse.

Vi kunne aldrig finde på at spørge om noget uden at give noget igen. Derfor introducerer vi nu: Værelsesvirksomheder. Konceptet er således, at vi sælger vores værelser til virksomheder. Så i stedet for et nummer på døren, vil der stå virksomhedens navn.

Samt en unik mulighed for at få et nyt, ungt og anderledes blik på din virksomhed, hvis du har lyst samt muligheden for at støtte et unikt projekt, der skaber værdi for området.

Det får du:

 • Navn på værelsesdøren
 • Logo på støttevirksomheder (fysisk tavle og web)
 • VIP adgang til NNY arrangementer i løbet af året

Det bliver pengene brugt på

De kommende år vil sponsoratet blive brugt til støtte af projekter, som eleverne på NNY skaber.

Skal du være med?

Prisen for oprettelse er 1.500,- og det årlige sponsorat lyder på 3.500,-. Betaling sker ved tilmelding.

For at blive værelsesvirksomhed skal du sende en mail til info@nnye.dk med følgende informationer:

 • Virksomhedsnavn:
 • CVR:
 • Adresse:
 • Telefonnummer:
 • Kontaktperson:
 • Logo (Hi-res til væg)
 • Problemstilling (skal sendes inden d. 1. september 2017):

Jeg vil gerne støtte passivt

Kontakt os

info@nnye.dk

Periode og betaling

 • Opstart dækker de omkostninger, der er ved at etablere skilte med logo og virksomhedsnavne. Det er derfor kun en udgift det første år.

 • Der betales forud for et år. Aftalen kan ikke opsiges i den forudbetalte periode. Der skal tages stilling til, hvorvidt det ønskes at fortsætte som sponsor d. 1 juni hvert år.