Optagelse på New Nordic Youth – Efterskolen for iværksætteri kræver:

  • Udfyldelse af tilmeldingsblanket. Herunder er der link til webtilmelding til det skoleår, der ønskes:

2018/19

2019/20

2020/21

  • Besøg på skolen; vi holder løbende informationsmøder. Se andetsteds på hjemmesiden for yderligere informationer herom.
  • Indbetaling af tilmeldingsgebyr

En opfølgende samtale kan være nødvendig for den endelige optagelse. Da NNY er en almen efterskole, vil der i nogen tilfælde være behov for en afklarende samtale, hvis eleven har særlige udfordringer. Eksempler kan være:                                                         

- Tidligere modtaget støtte i undervisningen 

- Ordblind

- Behov for særlig tilrettelagt pædagogisk støtte

- Særlige fysiske udfordringer hvor deltagelse i bevægelse eller cykeltransport ikke kan lade sig gøre

  • NNY kan afvise en indmeldelse, hvis skolen anser det for udfordrende for eleven at deltage i NNYs hverdag. Det er derfor vigtigt, at eventuelle oplysninger ikke udelades ved indmelding. Hvis skoleåret er startet og udfordringerne først her bliver afdækket, kan det have følger for elevens fortsatte ophold på NNY.

Hvis der ikke er plads, optages man på venteliste. Da det forekommer, at der er
elever, som ændrer planer efter indmeldelse, er der gode chancer for endelig
optagelse, selv om man midlertidigt står på venteliste.

Tilmeldingsgebyr er pt. 1.900,00 kr.

Indbetaling via Mobilepay på nummer: 21462 eller via bankoverførel på 6140 0004240758

Ved framelding tilbagebetales gebyret ikke.

Prisen for ophold på skolen er pt 2.300,00 kr. pr. uge i 42 uger, før tilskud.

Herfra trækkes indkomstbaseret statsstøtte. For indikation på en samlet pris beregn tilskud her: https://www.efterskole.dk/da/Schools/Price

Der kan ved behov søges individuel elevstøtte. Udfyld ansøgningsskemaet og send det til os sammen med dokumentation for de seneste 3 måneders indkomst i husstanden.

Skolepengene forfalder i 10 rater, første gang 1. august i skoleåret. Sammen med første rate indbetales depositum pt. 1.000,00 kr. Beløbet bliver tilbagebetalt ved afslutning af skoleåret, såfremt eleven ikke skal betale for skader forvoldt på skolens inventar mv. Undersøg i den forbindelse, hvilken dækning jeres private forsikring tilbyder ved ophold på efterskole.